Hebrew

הגנו על רעיונותיכם

עורכי דין המתמחים בתחומי זכויות היוצרים וסימנים
מסחריים
משרתים לקוחות בשוק האמריקאי
והבינלאומי בתחומם הקניין הרוחני
וושינגטון די.סי., ארה”ב

Intermediary® פועלת מבחינה עסקית תחת השם ,Hammerman PLLC
(מתווך (בתחומי העסקים, בידור, זכויות יוצרים, מדיה וסמלים מסחריים, עם
היצע שירותים הנע ממו”מ חוזי, אכיפת זכויות יוצרים, רישום זכויות יוצרים,
רשומות מכס, הסכמי הפצה וסינדיקציה, תביעות בנושאי קניין רוחני, הסכמי
רישוי, תשלום תמלוגים עבור שידור משני ותביעות בנושאי סימנים מסחריים
מסחר בארה”ב. עורכי הדין המורשים שלנו יוכלו גם לסייע לכם בהגנה על
סימנים מסחריים בינלאומיים על ידי כך שינחו ויסבירו לכם את פרוטוקול
מדריד לסימנים מסחריים בינלאומיים.

.אנו מספקים תובנה, הבנה ונסיון ליזמים וחברות מדיה מבוססות,
ומייעצים להם איך להגן על האינטרסים העסקיים, הקניין הרוחני וזכויות
המדיה שלהם. בנוסף, אנו גם מספקים את מומחיותנו למגוון של לקוחות
עסקיים במטרה להגן על המותג והזהות העסקית שלהן, לדוגמה, זכויות
יוצרים, חזות מסחרית, סימנים מסחריים, סימני שירות, עיצובים,
סמלילים וסמלים הקשורים לעבודה יצירתית ושמות מוצרים ושירותים.

מספקת ללקוחותיה הבינלאומיים ובארה”ב שירות Intermediary®
וערך מהרמה הגבוהה ביותר רב כיועצת משפטית מהימנה. הודות
לקשרים מקצועיים עם משרדי עורכי דין ועורכי דין נוספים בארה”ב
ובעולם, אנו מעניקים גישה למגוון רחב של שירותים משפטיים איכותיים
כדי להגן על זכויות הקניין הרוחני והאינטרסים העסקיים בארץ ובעולם.
בעוד שאנו משרתים לקוחות ברחבי ארה”ב והעולם, מיקומו של המשרד
שלנו בוושינגטון די.סי. מאפשר גישה נוחה למשרד זכויות היוצרים של
ארה”ב, מועצת תמלוגי היוצרים ומשרד הפטנטים והסימנים המסחריים
לצורך הגשת תביעות, שימועים, תביעות והגנה ( USPTO) של ארה”ב
בנושאי סימנים מסחריים, ופגישות עם עובדי הממשל הפדראלי של
עומדים לרשותכם. אנו מזמינים Intermediary ארה”ב. עורכי הדין של
אתכם להיוועץ בנו.

(צרו קשר) CONTACT לשאלות או ליצירת קשר , לחצו על הקישור
שלעיל.

חלקיו הנוספים של אתר זה מובאים בשפה האנגלית בלבד. כל עמוד או
TRANSLATE מדור ניתנים לתרגום לשפה זו על ידי לחיצה על הכפתור

(תרגם)